Dolmen del Coll de Madàs

Els dolmens són llocs d’enterrament propis del neolític que es monumentalitzen amb una construcció feta amb grans lloses de pedra. Aquest està situat en un punt elevat prop del Coll de Madàs, amb una vista privilegiada sobre la plana de l’Empordà.

El dolmen del Coll de Madàs I és un sepulcre de corredor força ben conservat (es restaurà el 1996) amb una cambra i un passadís que hi dóna accés. El formen cinc lloses d’esquist verticals més la coberta plana, encara que podria ser que n’hagués desaparegut alguna. Sobre la llosa de la coberta s’hi poden observar una sèrie d’inscultures, de cassoletes i reguerons gravats  a la pedra, manifestacions d’art rupestre pròpies de la cultura megalítica.

Aquest dolmen s’excavà als anys 80 i s’hi trobà material que, juntament amb la tipologia de construcció, fa que es pugui datar a la primera meitat del III mil·lenni a.C. S’hi trobaren fragments de recipients de ceràmica i bronze, una anella del mateix material i algunes eines fetes amb sílex, concretament un raspador i una punta de fletxa. Algunes d’aquestes troballes es van fer dins de la cambra funerària, on els arqueòlegs trobaren un forat poc profund amb restes de cendres i objectes que formaven part d’una ofrena ritual als morts.

Recommended Posts